Häufig gestellte

Fragen

Pyetjët më të shpeshta

Më çka i dërgoni porositë?


Porositë i dërgojmë më Posten Zvicërane.
Sa kushton Posta?


Posta kushton 4.00 CHF, por nëse porositet më vlerë mbi 30 CHF, Posta është Gratis.
Cilat janë mënyrat e pagesës?


  • Më kreditkartë
  • Onlinebanking
  • Në menyrë manuale (transferim bankar)
A mund të bëhët pagesa në Postë ?


Po, mund pagesa të bëhët në Postë
A mund të bëhët pagesa më Mobile Finance


Po, mund të bëhët pagesa më Mobile Finance
Sa ditë zgjatë dërgimi i porosisë ?


2-7 Ditë të punës

Zahlen Sie einfach online
entweder per Kreditkarte, Onlinebanking oder Vorauszahlung.

Zahlungsmethoden

Lieferung

Socials

Profitieren Sie von unseren Angeboten!

  • Facebook
  • Instagram

Registrieren sie sich bei unserem Newsletter.